YUMUŞAMA DÖNEMİ VE KÜRESELLEŞEN DÜNYA ÇALIŞMA SORULARI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

YUMUŞAMA DÖNEMİ VE KÜRESELLEŞEN DÜNYA ÇALIŞMA SORULARI

 1-ABD ve SSCB’yi yumuşama politikası izlemeye yönelten sebepler nelerdir?

CEVAP= Nükleer savaş çıkma tehlikesi her iki devleti de korkutmuştur. Doğu ve Batı bloklarının kendi içlerinde yaşadıkları görüş ayrılıkları bu blokların zayıflamasına ve yumuşama politikasının ön plana çıkmasına neden olmuştur.

 2-1971’de ABD masa tenisi takımının Çin başkanı tarafından kabul edilmesi ile başlayan ilişkilerin düzelmesi sürecine ne isim verilmektedir?

CEVAP= Pingpong diplomasisi

 3-Salt II Anlaşmasının ABD Kongresinde onaylanmamasının sebebi nedir?

CEVAP= SSCB’nin Afganistan’ı işgal etmesi

 

4-1975’de Helsinki’de düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’nın, temel barış ve işbirliğini kapsayan sonuç belgesine hangi isim verilmektedir?

CEVAP=  Helsinki Nihai Senedi.

 5-Salt I ve Salt II anlaşmaları hangi amaçla imzalanmıştır?

CEVAP= Nükleer silahların sınırlandırılması amacıyla imzalanmıştır.

 

6- SSCB, Küba’daki nükleer füzelerini sökmesi karşılığında ABD’den hangi istekte bulunmuştur?

CEVAP= ABD’nin Türkiye’deki Jüpiter füzelerini sökmesini istemiştir.

 7-Vietnam Savaşını protesto eden ABD’li dünya şampiyonu boksör kimdir?

CEVAP= Muhammed Ali Clay

 8-Keşmir sorunu sebebiyle karşı karşıya gelen devletler hangileridir?

CEVAP= Hindistan ve Pakistan

 9-1955’de Endonezya’nın Bandung kentinde yirmi dört ülkenin katılımıyla toplanan konferansın amacı nedir?

CEVAP= Bağımsızlığına yeni kavuşan Afrika ve Asya ülkelerinin ABD ve SSCB gibi devletler karşısında varlıklarını korumak için birlik ve dayanışmalarını korumaktı.

 10-Bağlantısızlar hareketinin ilk teşkilatlı toplantısı ne zaman ve nerede yapılmıştır?

CEVAP= 1961’de Yugoslavya’nın Belgrat şehrinde yapıldı.

 11.1960-1970 yılları arasında uygulanan İthal ikameci sanayileşme ile gerçekleştirilmek istenen amaç nedir?

CEVAP= Dışarıdan satın alınan tüketim maddelerinin ülkede üretimim amaçlanmıştır.

 

12. 1967  Arap-İsrail Savaşından sonra (Altı Gün Savaşı) petrolün İsrail’e karşı siyasi bir silah olarak kullanılmasını sağlamak için Arap ülkeleri tarafından hangi teşkilat kurulmuştur?

CEVAP= OAPEC (Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri)

 13.Yunanistan’ın Kıbrıs’ı topraklarına katma idealine hangi isim verilir? Bu ideali gerçekleştirmek için Rumların Kıbrıs’ta hangi örgütü kurmuşlardır?

CEVAP= Yunanistan’ın Kıbrıs’ı topraklarına katma idealine ENOSİS denir. Bu ideali gerçekleştirmek için EOKA isimli örgütü kurmuşlardır.

 14.Devletin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapmak için 1960’ta kurulan teşkilat hangisidir?

CEVAP= DPT (Devlet Planlama Teşkilatı)

 15.Türkiye ekonomisinin 1970’lerde bozulmasının sebepleri nelerdir?

CEVAP= İstikrarsız koalisyon hükümetleri,1973 Petrol Krizi, 1974 Amerikan Ambargosu, İşçi dövizlerindeki azalma.

 16. Kıbrıs Devleti kurulduğu sırada bu devletin anayasal hakları Türkiye’nin de içerisinde olduğu uluslar arası bir garanti antlaşmasıyla koruma altına alınmıştır. Kıbrıs’ta Türkiye ile beraber “garantör devlet “ kapsamında Bulunan ülkeler hangileridir?

CEVAP= İngiltere ve Yunanistan

 

17- Ermenistan’ın günümüzde de işgal altında tuttuğu Azerbaycan toprağı neresidir?

CEVAP= Karabağ

 18- Gorbaçov’un SSCB içinde devlet yönetimini yeniden yapılandırma politikasına hangi isim verilir? Açıklık politikasına hangi isim verilir?

CEVAP= Devlet yönetimini yeniden yapılandırma politikasına Glastnost, Açıklık politikasına ise Perestroika adı verilmektedi.

 

19-Romanları bütün dünyaca tanınan Cengiz Aytmatov hangi ülkenin yetiştirdiği bir yazardır?

CEVAP= Kırgızistan

 20- Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkeler başta olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak amacıyla 24 Ocak 1992’de kurulan teşkilat hangisidir?

CEVAP= TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi)

 21-KKTC’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı kimdir?

CEVAP= Rauf Denktaş

 22 -1996’da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın kurduğu örgütlenmeye hangi isim verilir?

CEVAP= Şangay Beşlisi

 23- Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşması için kurulan ve mücadele eden örgütün ismi nedir? Lideri kimdir?

CEVAP=Halk Cephesi, Ebulfez Elçibey

 

24- Dünyada ilk defa gönüllü olarak kendi nükleer silah deposundan vazgeçen ülke hangisidir?

CEVAP=Kazakistan

 25-Basra Körfezi ve Şattülarap Su Yolu üzerinde egemenlik kurmak istedikleri için 1980’de karşı karşıya gelen ve sekiz yıl boyunca savaşan devletler hangileridir?

CEVAP= İran ve Irak

 26- Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen aday devletlerden yerine getirilmesi istenen kriterlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP=Maastricht Kriterleri

 27- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün kısa adı nedir?

CEVAP= OPEC

 28- II. Dünya Savaşı sırasında Hırvatlar tarafından etnik arındırma amacıyla kurulan örgüt hangisidir? Bu örgüte karşı Sırplar hangi örgütü kurmuşlardır?

CEVAP= Hırvatlar tarafından etnik arındırma amacıyla Ustaşa isimli örgütü kurdular. Sırplar ise Çetnik adı verilen örgütü kurmuşlardır.

 

29-Temmuz 1995’de Radko Mladiç komutasındaki Sırp kuvvetlerinin BM tarafından güvenli bölge ilan edildiği halde işgal ederek Boşnaklara yönelik toplu katliam yaptıkları Doğu Bosna’daki yer neresidir?

CEVAP= Serebrenika

 30-Bosna Savaşını bitiren anlaşma hangisidir?

CEVAP= 1995 Dayton Anlaşması

 31-Bosna Hersek’in bağımsızlığını kazanmasında büyük rol oynayan ve Bosna hersek’in ilk devlet başkanı olan kişi kimdir?

CEVAP= Aliya İzzet Begoviç

 32-I.Körfez Savaşı sonrasında 36. Paralelin kuzeyini kontrol altında tutmak ve Irak’ın ateşkes şartlarına uyup uymadığını kontrol etmek için BM tarafından oluşturulan uluslar arası kuvvete ne isim verilir?

CEVAP= Çevik Güç

 33-Ortadoğunun başlıca su kaynaklarını hangi nehirler oluşturmaktadır? Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Projesini uygulamaya koyması hangi devletlerin tepkisini çekmiştir?

CEVAP= Ortadoğunun başlıca su kaynakları Dicle, Fırat, Asi, Şeria ve Nil nehirleridir. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Projesini uygulamaya koyması Irak ve Suriye’nin tepkisinin çekmiştir.

 34-İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarının kurtarılması amacıyla kurulan örgütler 1964’te kimin öncülüğünde ve hangi isim altında birleşmiştir?

CEVAP= Yaser Arafat öncülüğünde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)

 35-Afganistan’da Taliban yönetimi görev den uzaklaştırılıp Hamit Karzai liderliğinde kurulan hükümete destek sağlamak için BM tarafından oluşturulan Uluslar arası Güvenlik Destek Gücünün kısaltılmış ismi nedir?

CEVAP= ISAF

 36-1963 Berlin Film festivalinde birinci olan Türk filmi hangisidir? Yönetmeni kimdir?

CEVAP= Susuz Yaz filminin yönetmeni Metin Erksan’dır.

 37-II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi’nden kaynaklanan başlıca sorunlar nelerdir?

CEVAP= Ege adalarının silahlandırılması sorunu, Kıta sahanlığı sorunu, Kara sularının 12 mile çıkarılması sorunu, Ege hava sahası sorunu.

 38-Dünyada son 25 yıl içinde etkili olan başlıca salgın hastalıklar hangileridir?

CEVAP= Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kuş Gribi, SARS (Akut Solunum Yetmezliği Sendromu), Hepatit, Sıtma, Domuz Gribi.

 39- Küresel ısınma sorununun bütün devletlerin işbirliği ile çözülmesini sağlamak amacıyla “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” ne ek olarak 1997’de imzalanan protokole hangi isim verilmektedir?

CEVAP= Kyoto Protokolü

 40-1961 Anayasası ile 1982 Anayasası arasında içerik bakımından en farklı özellik nedir?

CEVAP= 1961 Anayasası’nın en önemli özelliği devlet yönetiminde ve toplum hayatında bireye ağırlık vermiş olmasıdır. 1982 Anayasası ise hak ve özgürlükler açısından “birey”e değil “devlet”e ağırlık veren bir Anayasa özelliği taşır.

 

 

 


 

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 134 ziyaretçi (317 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=