TARİH II 1.DÖNEM 1.YAZILI
2010-2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
AYDIN   ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ TARİH-2 DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVIDIR
 
AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ
1-Osmanlıda hayvan sahiplerinden alınan vergiye ……………………..denir.
2-Gelirleri 20 ile 100 bin akçe arasında değişen dirlik topraklarına …………………denir.
3-Hükümdarlara yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiği şeklindeki anlayışa ……………….. kavramı denilirdi.
4-Divan-ı Hümayun üyelerinden ………………… yaptığı görev bakımından günümüzdeki Maliye bakanına benzerdi.
5-Dirlik sahiplerinin beslemek zorunda olduğu tam donanımlı atlı askere ………………… denirdi.
 
AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ
6-Osmanlıların Rumeli’de yerleşmelerine başlangıç kabul edilen olay hangisidir?
CEVAP=
7-Edirne’nin alınmasını kolaylaştıran savaş hangisidir?
CEVAP=
8-Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar hangi padişah zamanında,hangi devlete verilmiştir?
CEVAP=
9-Yıldırımın evliliği dolayısıyla çeyiz yoluyla hangi Beyliğin topraklarının bir kısmı Osmanlılara katılmıştır.
CEVAP=
10-Akkoyunluların,Osmanlılara karşı Karamanoğulları,Pontus Rum Devleti ve Venedik ile işbirliği yapması hangi savaşa yol açmıştır?
CEVAP=
11-Osman Gazinin kazandığı hangi savaştan sonra Bursa üç yönden kuşatılmış ve İzmit yolu Türklere açılmıştır?
CEVAP=
12-Balkanların Türk yurdu oluşu hangi zaferle kesinleşmiştir?
CEVAP=
13-14.Yüzyıl başında Ortadoğu’da yer alan devletlerden hangisinin yıkılması Rusya’nın güçlenmesi sonucunu doğurmuştur?
CEVAP=
14-İstanbul’un fethi sırasında büyük topların etkin bir şekilde kullanılması daha sonraki dönemlerde Avrupa siyasal yapısında nasıl bir değişime yol açmıştır?
CEVAP=
15- Yıldırım Bayezid’e kazanmış olduğu hangi başarıdan ötürü Halife tarafından Sultan-ı İklim-i Rum (Anadolu Sultanı) unvanı verilmiştir?
CEVAP=
AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ
 

16-Aşağıdakilerden hangisi dirlik sisteminin faydalarından değildir?
A) Üretimde sürekliliği sağlamak                
B) Yeniçerilerin maaşlarının karşılanması
C) Vergi karşılığında asker yetiştirilmesi      
D) Tarım faaliyetlerinin artması
E) Ülkede asayiş ve güvenliğin sağlaması
 
17-Divan-ı Hümayun üyelerinden hangisi,yargı ve eğitim alanlarında çalışan görevlilerin tayin ve terfilerini yapar ve halkın divana getirdiği davalara bakardı.
A)Reisülküttap B)Defterdar   D)Nişancı    E)Vezirler   E) Kazasker 
 
18- Kapıkulu askerlerinin savaş araç ve gereçlerini yapan ve sağlayan ocak aşağıdakilerden hangisidir?
A)Cebeci   B)Topçu   C)Humbaracı 
 D)Lağımcı   E)Yeniçeri
 
19- Gelirleri padişah kızlarına,annelerine ve eşlerine ayrılan topraklara ne isim verilirdi?
A)Malikane   B)Vakıf   C)Paşmaklık   D)Yurtluk   E)Ocaklık
 
20- Osmanlılarda ilk medrese hangi padişah döneminde ve nerede açılmıştır?
A) Osman Bey-Söğüt             B) Orhan Bey-İzmit    C)I.Murat-Edirne          D) Orhan Bey-İznik               E)Yıldırım Bayezid-Gelibolu
 
HER SORU 5 PUAN DEĞERİNDEDİR
 
SİZ BAŞARIRSINIZ              ORHAN AYDIN
                           TARİH ÖĞRETMENİ
 
Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (74 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=