SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ ÇALIŞMA SORULARI

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ ÇALIŞMA SORULARI


1- SSCB’nin Komünist partiler aracılığıyla Doğu Avrupa’da egemenlik kurması üzerine ABD’ nin aldığı önlemler nelerdir?

CEVAP= Truman Doktrini ve Marshal Planını uygulamaya koymuştur.

2-Küba’da Batista’nın diktatörlüğüne karşı mücadele ederek, 1959’da sosyalist bir yönetim kuran ve SSCB ile yakınlaşma içersine girerek Doğu Bloku içinde yer alan lider kimdir?

CEVAP= Fidel Castro

3- SSCB’nin uydu ülkelerle arasındaki bağı daha da güçlendirmek ve aynı zamanda da ideolojik faaliyetleri bir merkezden yönetmek amacıyla 1947’de oluşturduğu kurum hangisidir?

CEVAP= Cominform

4-SSCB’nin 1949’da Komünist ülkeler arasında ekonomik işbirliği ve dayanışma amacıyla kurduğu teşkilat hangisidir?

 CEVAP= Comecon

5- Batı Bloğunda 1949’da kurulan NATO’nun askeri etkinliklerini arttırması üzerine, 1955’de Doğu Bloğunda kolektif savunma ve işbirliği amacıyla hangi teşkilat kurulmuştur?

CEVAP= Varşova Paktı

6- Doğu Bloğunda yer almakla beraber SSCB’nin tam denetimi altına girmek istemeyen ve bu sebeple 1948’de SSCB’nin direktifi ile Cominform’dan çıkarılan devlet hangisidir?

CEVAP= Yugoslavya

7- Çekoslavakya’da 1967’den itibaren “İnsancıl komünizm” hareketini başlatarak insan hürriyetini esas alan bir yönetim kurmaya çalışan fakat bu sebeple ülkesinin SSCB tarafından işgal edilmesine neden olan lider kimdir?

CEVAP= Aleksander Dubçek

8- 1944-1948 yılları arasında devam eden Yunan iç savaşında birbiriyle mücadele eden gruplar hangileridir? Bu gruplar hangi devletler tarafından desteklenmiştir?

CEVAP= ELAS ve EDES arsındaki savaşta; SSCB ve Yugoslavya ELAS’ı, ABD ve İngiltere ise EDAS’ı desteklemiştir.

9- ABD, Truman Doktrini ile özellikle Sovyet tehdidi altında bulunan hangi ülkelere öncelikli yardım yapmayı amaçlamıştır?

CEVAP= Türkiye ve Yunanistan

10-ABD’nin Batı dünyasının liderliğini açık bir şekilde üstlendiğini, yeryüzünün iki bloğa ayrıldığını ve SSCB-ABD mücadelesinin başladığını ilan eden gelişme hangisidir?

CEVAP= Truman Doktrininin ilan edilmesidir.

11- ABD, SSCB’nin yayılmacı tutumuna karşı Avrupa ülkelerini ekonomik anlamda desteklemek amacıyla hangi planı hazırlamıştır?

CEVAP= Marshall Planını hazırlamıştır.

12- Marshall planına karşılık SSCB’nin uyduları arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla hazırladığı plana ne isim verilir?

 CEVAP= Molotof Planı

13- Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi anlaşmayla ve ne zaman kurulmuştur?

CEVAP= 1957 Roma Anlaşması

14- Yahudilerin Filistin’e göç etmelerine izin verilmesine karşılık II. Abdulhamid’e Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödemeyi öneren Dünya Siyonist Örgütü Başkanı kimdir?

CEVAP= Theodor Herzl

15- 1917’de İngiltere Dışişleri Bakanı tarafından yayınlanan ve Yahudi devleti (İsrail) kurulmasında bir dönüm noktası oluşturan belge hangisidir?

CEVAP= Balfour Deklarasyonu

16- ABD, Eisenhower Doktrini ile hangi amacı gerçekleştirmek istemektedir?

CEVAP= Ortadoğu’nun SSCB’nin kontrolüne girmesinin engellemek ve bölge halkını ABD’nin yanına çekmek.

17-Hindistan’da yaşayan Müslümanların ayrılarak Pakistan adıyla yeni bir devlet kurmalarında öncü rol oynayan lider kimdir?

CEVAP= Muhammed Ali Cinnah

18- İngiliz sömürgeciliğine karşı Hindistan’da bağımsızlık mücadelesini başlatan ve bu mücadeleyi şiddet dışı pasif direnişlerle gerçekleştiren, Hindistan’da resmi olarak “Ulusun Babası” ilan edilen lider kimdir?

CEVAP= Mahatma Gandi

19- ASEAN (Güneydoğu Asya Milletleri Birliği) hangi amaçla kurulmuştur?

 CEVAP= Bölge ülkeleri kendi aralarındaki sorunların çözümünde büyük güçlerin müdahalesini dengelemek, siyasi, ekonomik ve ticari alanda iş birliğinin sağlamak amacıyla bu teşkilatı kurmuşlardır.

20- Afrika kıtasında bağımsızlığını kazanan devletler, Doğu ve Batı blokları arsındaki çatışmaların dışında kalarak öncelikle ekonomik açıdan kalkınmayı hedeflemişlerdir.Bu amacı gerçekleştirmek için 1963’te hangi teşkilatı kurmuşlardır?

CEVAP= Afrika Birliği Teşkilatı (OAU)

21-Türkiye’nin 1950’de ilk defa yurt dışına asker göndererek Kore savaşında sıcak çatışmaya girmesi en çok hangi amacı gerçekleştirmeye yöneliktir?

CEVAP= ABD’yi etkileyerek NATO’ya girme konusunda bu devletin desteğini almak istiyordu.

22- Türkiye’nin NATO’ya girmesi SSCB ve Bulgaristan’ın tepkisine neden olmuştur. Bu tepkiye karşı kurulan Balkan Paktı’nda yer alan devletler hangileridir?

CEVAP= Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan

23- Türkiye’nin NATO’ya girmesinden sonra Ortadoğu ülkeleri arasında özellikle savunma amaçlı işbirliği sağlamak amacıyla 1955’de hangi teşkilat kurulmuştur? Bu teşkilata hangi devletler katılmıştır?

CEVAP= Bağdat Paktı kurulmuştur. Üyeleri; Türkiye, Irak, İngiltere, İran ve Pakistan’dır

24- 1959’da Irak Bağdat Paktı’ndan ayrılınca bu teşkilatın ismi ne olmuştur?

CEVAP= CENTO (Merkezi Antlaşma Örgütü)

25- Atatürk döneminde çok partili hayata geçme denemeleri yapılmış ama şartların yeterince olgunlaşmaması sebebiyle denemelerden vazgeçilmişti. 1945’ten itibaren yeniden başlayan çok partili hayata geçiş sürecinde Nuri Demirağ tarafından kurulan ilk muhalefet partisinin ismi nedir? 

CEVAP= Milli Kalkınma Partisi

26- 1945’de parti programı ve kanunlardaki bazı değişiklik teklifleri (dörtlü takrir) kabul edilmediği için CHP’den ayrılarak 7Ocak 1946’da Demokratik Partiyi kuran milletvekilleri kimlerdir?

CEVAP= Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü

27- Soğuk Savaş döneminde ülkemizde görülen başlıca edebiyat akımları hangileridir?

CEVAP= Garip Akımı, İkinci Yeniler, Hisarcılar Grubu

28-II.Dünya Savaşı yıllarında Amerikalı bilim adamları tarafından yapılan ilk bilgisayarın adı nedir?

CEVAP= ENIAC

29-1955-56 Sezonunda ilk kez düzenlenen UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası’nı hangi ülkenin hangi takımı kazanmıştır?

CEVAP= Real Madrid, İspanya

30- Füze teknolojisinde sağlanan ilerlemeler sonunda SSCB tarafından uzaya gönderilen ilk uydunun ismi nedir?

CEVAP= Sputnik

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 134 ziyaretçi (312 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=