İLK TÜRK DEVLETLERİ KLASİK SORULAR

Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları ve İlk Türk Devletleri Klasik Sorular

1.Türk adı ilk olarak nerede geçer?
2.Türk adı hangi anlamlarda kullanılmıştır?
3.Türk adı ile kurulan ilk devlet hangisidir?
4.Orta Asya neresidir?
5.Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin sebepleri nelerdir?
6.Orta Asya Türk göçlerinin yönleri ne şekilde olmuştur?
7.Orta Asya Türk göçlerinin sonuçları nelerdir?
8.İskitler kimlerdir?
9.Asya Hun Devletinin Türk tarihi açısından önemi nedir?
10.Asya Hun Devleti, kim tarafından, nerede ve ne zaman kurulmuştur?
11.Mete Han’ın, Çin politikasını ve nedenlerini açıklayınız.
12.Mete Han’ın önemi nedir?
13.Çin’in Türklere karşı uyguladığı “Çin Siyâseti’ nedir?
14.Kavimler Göçü nedir?
15.Kavimler göçünün sonuçları nelerdir?
16.Avrupa Hun Devleti, kim tarafından, ne zaman, nerede kurulmuştur?
17.Attila’nın seferlerini ve sonuçlarını açıklayınız.
18.Bizans’la, ilk kez savaşan ve barış yapan Türk Devleti hangisidir?
19.Attila, Bizans’la hangi antlaşmaları yapmıştır?
20.Avrupa Hunları’nın dış politikasının temelini kim ve nasıl oluşturmuştur?
21.Avrupa Hunları’nın yıkılış nedenleri nelerdir?
22.Göktürklerin Türk Tarihi’ndeki önemleri nelerdir?
23.Göktürkler, kim tarafından, nerede, ne zaman kurmuştur?
24.Göktürkler, İpek yolu güvenliği için kimlere karşı, hangi devletlerle işbirliği yapmıştır?
25.Göktürk- Sasani işbirliği Akhunlar üzerinde nasıl bir sonuç doğurmuştur?
26.Göktürk-Bizans işbirliği, Sasaniler üzerinde nasıl bir etkide bulunmuştur?
27.II. Göktürk (Kutluk) Devleti’ni, kim, ne zaman, nerede kurmuştur?
28.II. Göktürklerin en parlak dönemi kimlerin dönemidir?
29.II. Göktürk Devleti’ne kimler son vermiştir?
30.II. Göktürk Devleti’nin (Kutluk Devleti) önemi nedir?
31.Uygurlar, kim tarafından, ne zaman ve nerede kurmuştur?
32.Uygurların Türk Tarihi’ndeki önemleri nelerdir?
33.Avarlar, Hazarlar, Karluklar ve Peçeneklerin Türk Tarihi’ndeki önemleri nelerdir?
34.Mani dini, Uygurları nasıl etkilemiştir?
35.Kırgızların Uygurlara son vermesi bölgede nasıl bir sonuca yol açmıştır?
36.Turfan Uygurlarının Moğollar üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur?
37.Türklerde “Veraset Anlayışı” nasıldır?
38.Türklerdeki Veraset Anlayışı, nasıl sonuçlar doğurmuştur?
39.Türklerde sosyal yapılanma nasıldır?
40.Kurultay nedir?
41.Türklerde ordu'nun genel özellikleri nelerdir?
42.Türkler tarih boyunca hangi alfabeleri kullanmışlardır?
43.Türklerin milli alfabeleri ve özellikleri nelerdir?
44.Orhun (Göktürk Yazıtları) Anıtları’nın önemi nedir?
45.Orhun Anıtları, hangi devlet zamanında, kimler adına dikilmiş, özellikleri nelerdir?
46.Türkler hangi dinlere inanmışlardır?
47.Türkler hangi dönemde Tek Tanrı inancına ulaşmışlardır?
48.Başlıca Türk Destanları hangileridir?
49.Türk kültürünün Moğollar üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur?
50.Orta Asya Türk devletlerinde, hapis cezalarının süresinin kısa olmasının nedenleri nelerdir?

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 70 ziyaretçi (190 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=