TARİH I DERS ETKİNLİKLERİ

İLK TÜRK DEVLETLERİ UYGULAMALAR

Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz

1.Uygurların başkenti bir adı da Ordubalık olan …………………………dur.

2.Avrupa Hunları Margus ve Anatolios Antlaşmalarını ……………………….ile yapmıştır.

3.Hunlar İtil ırmağını geçip Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Ostrogot ve Vizigotları 

   yenerek………………………………………..başlamasına yol açmışlardır.

4.Köktürklerin batı kanadını yöneten İstemi,İpek yolunu denetim altına almak için Akhunlara

   karşı……………………………’le ittifak kurmuştur.

5.I.Köktürkler ……………..’in yıkıcı propagandaları sonucunda,önce ikiye ayrılmış,sonra da

   ………………’in egemenliğini kabul etmiştir.

6.Çine bağlanmayı haysiyet kırıcı olarak niteleyen ……………..,kardeşi Hohanyeh’e karşı

   savaş açmış,böylece Asya Hun Devleti ………………ve…………….olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

7.Türklerde ülke …………………………………..ortak malı sayılıyordu.

8.II.Köktürk Devletini ………………., ………………..ve……………..gibi Türk boyları yıkmışlardır.

9……………….’ı Orhun bölgesinden uzaklaştıran Moğollar burada kendi egemenliklerini kurmuşlardır.

10.Alper Tunga destanı ……………………………….aittir.

11.Türklerin milli takvimi……………………………………………takvimidir.

12.Bozkır kültürünün mensubu olan Türklerde ekonominin temeli………………………………….tır.

13.Türk adının geçtiği ilk Türkçe metinler …………………………………..dir.

14.Eski Türklerin asıl dini ……………………………..inancıydı.

15.İslamiyet dışındaki dinleri benimseyen Türkler,zamanla …………………………………..kaybetmişlerdir.

16.İlk Türk Devletlerinde devletin siyasi.sosyal,iktisadi ve askeri konuları Toy,……………… veya

…………………….denilen devlet meclisinde görüşülürdü.

17.Bugünkü Avrupa devletlerinin temeli……………………………ile atılmıştır.

18.II.Köktürk devletinin kurucusu…………………………Kağandır.

19.Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti…………………………..dır.

20.Hazarlar,………………………..dinin benimseyen tek Türk devletidir.

21.Uygurlar,……………………….Kağan döneminde Mani dinini benimsemişlerdir.

22.İlk Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen yazılı olmayan hukuk kurallarına………………….denir.

23.Manas Destanı,……………………….aittir.

24.Türkler arasında ölüler için yapılan törenlere…………………………..adı verilir.

25.Orhun Kitabeleri,…………….., ……………………ve ………………..adlarına dikilmiştir.

 

Aşağıdaki Cümlelerin karşısına uygun olan medeniyetin ismini yazınız

Anadolu’da ilk merkezi devleti ve siyasi birliği sağlayan devlettir

 

Orduları paralı askerlerden oluşmaktaydı.Bu durum yıkılmalarının en önemli nedenlerindendir

 

Batı Anadolu’da şehir devletleri halinde yaşadılar

 

Ekonomileri ve geçimleri tarıma dayalı olduğundan,saban kırana ve öküz öldürene ölüm cezası verilirdi

 

Tarihte ilk defa madeni parayı basıp kullandılar

 

Tanrıya hesap vermek için rapor olarak sunmak üzere anallar hazırladılar

 

Tarımın gelişmesi için su kanalları,bentler ve barajlar yaptılar.Su kanallarının bir kısmı bu gün de kullanılmaktadır

 

Tıbbın babası sayılan Hipokrat,tarihçi heredot,matematik ve astronomide Pisagor ve Thales’i yetiştirdiler

 

Doğu Anadolu’da yaptıkları kalelerin bir çoğu günümüze kadar gelmektedir

 

Tapates denilen halı ve kilimleri çok meşhurdur

 

MÖ.2000 yıllarında Kızılırmak havzasına gelerek yerleştiler.Başkentleri Hattuşaş olan devleti kurdular

 

Kral yolunu yaparak Mezopotamya’yı Anadolu üzerinden batıya bağladılar

 

Bereket tanrıçası Kibele’nin doğaya bereket verdiğine inanırlardı

 

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 27 ziyaretçi (43 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=