TC.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

 TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI (A)

1- Mustafa Kemal’in Manastır Askeri İdadisinde tarihe ilgi duymasını sağlayan öğretmeni kimdir?

CEVAP:

2- Trablusgarp Savaşı’nın temel sebebi nedir?Bu savaş hangi anlaşmayla bitmiştir?

CEVAP:

3- I.Dünya Savaşı’nda İtilaf devletleri Rusya’ya yardım götürmek ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için hangi cepheyi açmıştır?

CEVAP:

4- I.Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’nin imzaladığı Ateşkes ve Barış anlaşmasını belirtiniz?

CEVAP:

5- Mondros Ateşkes Anlaşması’nın maddelerinden hangisi Anadolu-Rumeli bağlantısının kopmasına ve İstanbul’un güvenliğinin tehlikeye düşmesine neden olacak niteliktedir?(Maddeyi açıklayınız)

CEVAP:

6- I. Dünya Savaşı’ndan zaferle çıkan itilaf devletlerinin temsilcileri, İttifak devletlerine kabul ettirecekleri antlaşmaların temel ayrıntılarını belirlemek üzere hangi konferansı toplamışlardır?

CEVAP:

7- Kurtuluş Savaşımızın haklılığını ortaya koyan ilk uluslar arası belge hangisidir?

CEVAP:

8- İlk Kuvayımilliye hareketi nerede, hangi devlete karşı başlamıştır?

CEVAP:

9- İzmir Müdafayı hukuku Osmaniye cemiyeti ile Reddi İlhak Cemiyeti’nin Batı Cephesinin kurulmasındaki etkisi ne olmuştur?

CEVAP:

10- Milli Kongre Cemiyeti’nin diğer milli cemiyetlerden farklı özelliği nedir?

CEVAP:

11- Saim Karagöz’ün Kurtuluş Savaşımızı destansı bir dille anlattığı, tarihimizin önemli bir bölümüne tanıklık eden kahramanların da yer aldığı belgesel romanın adı nedir?

CEVAP:

12- Amasya Genelgesi’nin hangi maddesi aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ortaya koymaktadır?

CEVAP:

13- Sivas Kongresi’ni Erzurum kongresinden ayıran en önemli özelliği nedir?

CEVAP:

14- Erzurum Kongresi hangi tehlikelere karşı önlemler almak için toplanmıştır?

CEVAP:

15- Sivas Kongresi’nde yapılan en önemli çalışma nedir?

CEVAP:

16- Amasya görüşmelerinin Temsil Kurulu (Anadolu hareketi) açısından önemi nedir?

CEVAP:

17- Ankara’nın Milli mücadelenin merkezi olarak seçilmesinin sebepleri nelerdir?

CEVAP:

18- Kurtuluş savaşı  sürecinde  Türk vatanının sınırlarını belirleyen belge hangisidir?

CEVAP:

19- Kurtuluş savaşı için kamuoyu oluşturmak amacıyla Sivas’ta çıkarılmaya başlayan gazete hangisidir?

CEVAP:

20- Mustafa Kemal’in değişim ve gelişime açık bir kişilik kazanmasında, çağdaş yaşamı benimsemesinde en fazla etkili olan şehir hangisidir?

CEVAP:

HER SORU 5 PUAN DEĞERİNDEDİR                                                                                       ORHAN AYDIN

                                                                                                                                                     TARİH ÖĞRETMENİ
TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
1.DÖNEM 1.YAZILI
 


AYDIN İMAM-HATİP LİSESİ

TC.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

                                                     1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (A)


S-1-a)Osmanlı tarihinde devlet düzenini değiştirmeğe yönelik ilk ayaklanma hangisidir?(5)

CEVAP:

      b)II.Abdulhamit’in Meclisi süresiz kapatarak 1.Meşrutiyet dönemini sona erdirmesi üzerine,Meşrutiyet yanlısı aydınların kurdukları gizli cemiyetin adı nedir?(5)

CEVAP:

S-2-a)II.Meşrutiyet döneminde ağırlık kazanan düşünce akımı hangisidir?(5)

CEVAP:

      b)İngiltere’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü koruyan politikasını değiştirmesi karşısında,Osmanlı devleti dış politikada hangi devletle yakınlaşma içersine girmiştir?(5)

CEVAP:

S-3-a)Osmanlı Devletinin Trablusgarp Savaşını bitirerek,İtalya ile anlaşmak zorunda kalmasında hangi gelişme etkili olmuştur?(5)

CEVAP:

      b)Osmanlı Devletinin Afrika kıtasındaki varlığı hangi anlaşma ile sona ermiştir?(5)

CEVAP:

S-4-a)Yunanistan,Sırbistan,Karadağ ve Bulgaristan’ı kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlılara karşı kışkırtarak,Balkan savaşlarının başlamasında etkili olan devlet hangisidir?(5)

CEVAP:

      b)I.Balkan Savaşı sonunda,Balkanların yeni haritası hangi anlaşmayla belirlendi?(5)

CEVAP:

S-5-a)Almanya’nın gelişen sanayisi için sömürge arayışına girişmesi,en çok hangi devletin tepkisiyle karşılaşmıştır?(5)

CEVAP:

       b)I.Dünya Savaşı başladıktan bir süre sonra,İtilaf devletleri arasındaki bağlantının kopmasında hangi gelişmenin büyük etkisi vardır?(5)

CEVAP:

S-6- I.Dünya Savaşı sırasında

       a)Osmanlı Devleti,İngiltere’nin sömürge bağlantısını kesmek amacıyla hangi cepheyi açmıştır?(5)

CEVAP:

       b)İngiltere,petrol bölgelerini ele geçirmek ve Osmanlı Devleti’ni doğudan da kuşatabilmek için hangi cepheyi açmıştır?(5)

CEVAP:

S-7-Mondros Ateşkes Anlaşmasının hangi maddesi;

       a)Anadolu-Rumeli bağlantısının kopmasına ve İstanbul’un güvenliğinin tehlikeye düşmesine neden olmuştur?(maddeyi açıklayınız)(10)

CEVAP:

 

       b)Anlaşma devletlerinin Anadolu’yu işgallerine ortam hazırlamıştır? (maddeyi açıklayınız)(10)

CEVAP:

 

S-8-a)I.Dünya savaşı devam ederken,anlaşma devletlerinin kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmalar gereğince,Mersin’in doğusundan başlayarak, içerde Sivas’a kadar uzanan, Güneydoğu Anadolu ve Suriye’yi içine alan bölgeler hangi devletin payına düşmüştür?(5)

CEVAP:

       b) Karadeniz bölgesinde bir Rum devleti kurmayı amaçlayan Pontusçulara karşı,bu bölgenin haklarını savunmaya çalışa Milli cemiyet hangisidir?  5)

CEVAP:

S-9-a) Atatürk’ün 1932’de Amerikalı general Mac Arthur’la yaptığı görüşmede,1939’da başlayacak olan II.Dünya savaşı ve sonuçlarından bahsetmesi,O’nun kişisel özelliklerinden hangisini göstermektedir? 5)

CEVAP:

       b)I.Dünya Savaşı sonunda devletler arası sorunların barışçıl yöntemlerle çözümlenmesini sağlamak ve yeni savaşların çıkmasını önlemek amacıyla oluşturulan uluslar arası örgütün adı nedir?(5)

CEVAP:


 

NOT: Soruların puan değeri üzerinde yazmaktadır. Cevapları okunaklı ve dilimizin imla kurallarına uygun biçimde yazınız. Aksi halde puan kaybedersiniz. Süre 45 dakikadır. Başarılar.                                                    

 Beklentiniz ………. puan                                                        Orhan Aydın                                                                 

 

                                                                                                Tarih Öğretmeni 

 

 

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ
1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI (A)
AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ
 
1- TBMM’ne karşı çıkan ayaklanmaları önlemek için alınan tedbirler nelerdir?
CEVAP=
 
2- Mudanya Ateşkes Anlaşmasıyla nereler savaşa gerek kalmaksızın kurtarılmıştır?
CEVAP=
 
3- Kurtuluş Savaşı’nın Güney cephesinde hangi devletle savaşıldığını ve bu cephenin hangi anlaşmayla kapandığını belirtiniz.
CEVAP=
 
4-TBMM Gümrü Anlaşmasını hangi devletle imzalamıştır? Bu anlaşmanın önemi nedir?
CEVAP=
 
5-Düzenli ordunun kurulmasını gerektiren sebepler nelerdir?
CEVAP=
 
AŞAĞIDA BOŞ BIRAKILAN YERLERİ DOLDURUNUZ
6- Sevr Barış Anlaşmasına göre,Urfa,Mardin,Antep,Adana,Kayseri,Malatya ve Sivas vilayetleri …………………….. bırakılmıştır?
7-TBMM Hükümeti ………………………….. Konferansına doğrudan çağrılmakla İtilaf devletleri tarafından resmen tanınmış oldu.
8-Sakarya Savaşı öncesinde orduyu hazır duruma getirmek için ………………………………. Emirleri yayınlanmıştır.
9-TBMM tarafından kurulan düzenli ordunun ilk zaferi ……………………………….. Savaşıdır.
10.Doğu sınırlarımızı kesinleştiren anlaşma …………………………. Anlaşmasıdır.
 
AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ
11- (    ) Sevr Anlaşmasının taslağı San Remo Konferansında hazırlanmıştır.
12- (    ) Milli Cemiyetler Erzurum Kongresinde birleştirilerek Anadolu ve Rumeli Müdafayı Hukuk Cemiyeti  
              adını almıştır.
13- (    ) Misak-ı Milli kararları TBMM tarafından alınmıştır.
14- (    ) Sütçü İmam olayı Maraş’ta yaşanmıştır.
15- (    ) Kurtuluş savaşı üzerine yazılan romanların ilki olan “Ateşten Gömlek” Yakup Kadri
              Karaosmanoğlu’nun eseridir.
AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ


16-   I.Ankara Anlaşması
       II.Kars Anlaşması
       III.Gümrü Anlaşması
       IV.Mudanya Anlaşması
        V.Moskova Anlaşması
Doğu sınırımızın belirlenmesinde etkili olan anlaşmaların birlikte verildiği şık hangisidir?
A) I ve II       B) II,III ve V     C) II ve III   
D) I,IV ve V       E) IV ve V
17- Mustafa Kemal,Batı Cephesi Komutanına“Siz orada sadece düşmanı değil,Türk milletinin maküs talihini de yendiniz” şeklindeki telgrafı hangi askeri başarıdan sonra çekmiştir?
A) I.İnönü       B) II.İnönü     C)Sakarya    D)Büyük Taarruz     E) Eskişehir-Kütahya
 
18-Sivas Kongresini diğer bölgesel kongrelerden ayıran ve ulusal bir kongre olmasını sağlayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A-Erzurum Kongresinin kararlarını kabul etmesi
B-Amasya Genelgesiyle toplanmasına karar verilmesi
C-Delegelerin tüm yurttan  seçimle belirlenmesi
D-İstanbul’la  ilişkilerin kesilmesi
E-M.Kemal’in kongre başkanı seçilmesi
19-M.Kemal Milli Mücadelenin hazırlık döneminde aşağıdakilerden hangisine başkanlık yapmamıştır?
A-Erzurum Kongresi  B-Sivas Kongresi 
C-TBMM      D-Son Osmanlı Mebuslar Meclisi   E-Temsil Heyeti
20- Uşi Anlaşması,Osmanlılarla hangi devlet arasında imzalanmış ve Osmanlılar bu anlaşmayla hangi topraklarını kaybetmişlerdir?
A)İngiltere-Mısır        B)Avusturya-Eflak,Boğdan     C) Prusya-Erdel            D)Rusya-Azak Kalesi  
E) İtalya-Trablusgarp   
 
 
21-Aşağıdakilerden hangisinde I. Olay II. Olaya sebep olmamıştır?
A)I. İnönü Muharebesi – Londra Konferansı’nın toplanması
B)Ermeniler ile savaş – Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
C)II. İnönü Muharebesi – Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanması
D)Kütahya – Eskişehir Muharebeleri – Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisinin verilmesi
E)Sakarya Savaşı – Ankara Antlaşması’nın imzalanması
 
22-Sevr antlaşmasının I.Dünya savaşını sona erdiren diğer antlaşmalardan çok sonra hazırlanmış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 
 
A) Rusya’nın savaştan çekilmiş olması
B) Savaşın galiplerinin Osmanlı topraklarını paylaşmada uzun süre çekişmeleri.
C) Mondros’un geçici bir anlaşma niteliği taşıması
D)İngiltere’nin Ermeni devleti kurdurma yönündeki çabalarını Rusya’nın engellemesi
E)Mondros’un kalıcı bir antlaşma gibi hükümler içermesi
 
23-1683 tarihli II.Viyana kuşatmasından beri devam eden geri çekilmenin sona ermesi, Kurtuluş savaşı sırasında kazanılan hangi başarıyla gerçekleşmiştir?
 
A)Sakarya    B) I.İnönü    C) II.İnönü    D)Başkomutan Meydan Savaşı     E)Gediz Muharebesi
 
24- -I.İnönü Zaferi-Londra Konferansının düzenlenmesi
       -Sakarya Zaferi-Ankara Anlaşmasının imzalanması
      -Büyük Taarruzun kazanılması-Mudanya Ateşkes Anlaşmasının imzalanması
Kurtuluş Savaşı yıllarında yapılan mücadeleler ve sonuçları dikkate alındığında Milli Mücadele hareketinin hangi yönünün daha ağır bastığı söylenebilir?
A)Dini-Ekonomik      B)Askeri-Siyasi    
C)İdari-Askeri       D)Hukuki-Dini 
E)Kültürel-Siyasi
 
25- Kurtuluş Savaşı döneminde Türk vatanının milli sınırları Aşağıdakilerden hangisi ile belirlenmiştir?
A)Amasya Genelgesi         B)Misak-ı Milli
C)Amasya Görüşmeleri   D)Sivas Kongresi 
E)Erzurum Kongresi 
 


 
 
 
HER SORU 4 PAN DEĞERİNDEDİR                                        BAŞARILAR DİLERİM
 
 
                                                                                                         ORHAN AYDIN 
 


                                                 AYDIN İMAM-HATİP LİSESİ
TC.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1.DÖNEM 2. SINAV SORULARI
                                                                (A)

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ


1- ( ) Milli Mücadelenin gerekçesi yöntemi ve amacı ilk defa Erzurum Kongresinde belirtilmiştir
2- ( ) Misak-ı Milli kararları Son Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilmiştir.
3- ( ) Birinci TBMM döneminde kuvvetler birliği ilkesi uygulanmıştır.
4- ( ) Amasya Görüşmeleri ile Osmanlı Hükümeti, Anadolu hareketini resmen ve hukuken tanımıştır.
5- ( ) Sevr Antlaşması TBMM Hükümeti ile İtilaf devletleri arasında imzalanan bir antlaşmadır.

AŞĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ

6-Erzurum kongresi toplanma şekli bakımından ………………… , aldığı kararlar bakımından
……………………. bir kongredir.

7- Bütün yaralı cemiyetler ……………….. Kongresinde ………………………………… Cemiyeti
adı altında birleştirilmiştir.

8- Düzenli ordunun kurulmasını çıkarlarına aykırı bulan ……………………………………. ve
Demirci Mehmed Efe TBMM’ye karşı isyan başlatmıştır.

9- Sevr Antlaşması’na göre Antalya, Konya ve Isparta çevresini ……………………….. alacaktı.

10-Batı Anadolu’daki Kuvay-ı milliye birliklerini desteklemek amacıyla ………………… Kongresi
ve ………………… Kongresi toplanmış,bu kongrelerin çalışmalarıyla Batı Cephesi kurulmuştur.

AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ

11-Amasya Genelgesinin hangi maddesi Kurtuluş Savaşının gerekçesini ortaya koyar?(Maddeyi yazınız)
CEVAP:

12-Doğu Anadolu Müdafay-ı Hukuk Cemiyetinin Erzurum!da bir kongre düzenlemesinin en önemli sebebi nedir?
CEVAP:

13-İlk Kuvay-ı Milliye hareketi nerede hangi devlete karşı başlamıştır?
CEVAP:

14-I.Dünya Savaşı sonunda Osmanlı devleti hangi ateşkes anlaşmasını ve hangi barış anlaşmasını imzalamıştır?
CEVAP:

15-TBMM’ne karşı doğrudan İstanbul Hükümetince çıkarılan iki ayaklanmanın isimleri nelerdir?
CEVAP:AŞAĞIDAKİ TESTLERİ CEVAPLANDIRNIZ


16- İlk TBMM’de “Kuvvetler Birliği” ilkesinin benimsenmesindeki esas sebebp aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yeteri kadar yetişmiş eleman bulunmaması B)Ortamın,çabuk karar alıp,kararları derhal uygulamaya koymayı gerektirmesi
C)Kuvvetler ayrılığı ilkesinin o dönemde henüz bilinmemesi
D)Henüz Cumhuriyet yönetiminin kurulmamış olması E)Osmanlı Devleti modeline benzememe düşüncesi

17- Kurtuluş Savaşı döneminde Türk vatanının milli sınırları Aşağıdakilerden hangisi ile belirlenmiştir?
A)Amasya Genelgesi B)Misak-ı Milli
C)Amasya Görüşmeleri D)Sivas Kongresi
E)Erzurum Kongresi

18- Kurtuluş Savaşı yıllarında görülen ayaklanmalar karşı TBMM bir takım önlemler alma gereği duymuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu önlemler arasında yer almaz?
A) İstanbul Hükümeti ile ilişkilerin kesilmesi
B) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
C) Takrir-i Sükûn Kanunu
D) Ankara Müftüsünden fetva alınması
E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

19- Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı öncesinde aldığı son askeri görev aşağıdakilerden hangisidir? A)Şam 5.Ordu B)Sofya Askeri Ataşeliği C)16.Kolordu D)9.Ordu Müfettişliği
E)19.Tümen Komutanlığı

20-Erzurum ve Sivas Kongreleri aşağıdakilerden hangisine karşı çıkarak,milli bağımsızlıktaki kararlılığını ortaya koymuştur?
A)Mebuslar Meclisine B)Misak-ı Milliye
C)Direniş cemiyetlerine D)Manda ve himayeye
E)Temsil Kuruluna

21- İstanbul Hükümeti ve Temsil Kurulunun Amasya Görüşmeleri sırasında kabul ederek uyguladığı ilk ortak karar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Misak-ı Milli’nin kabulü
B)TBMM’nin Açılışı
C)Ankara’nın Kurtuluş Savaşı’nın merkezi olması,
D)Ulusal derneklerin birleştirilmesi
E)Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması

22-Temsil Heyeti 27 Aralık 1919 yılında Ankara’yı kendisine merkez olarak seçmiştir.
Ankara’nın merkez seçilmesinde;
I- Doğu Cephesine yakınlığı
II- Batı Cephesine yakınlığı
III- Güvenilir bir konumda bulunması
özelliklerinden hangilerine sahip olması etkili olmuştur?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I, II veIII

23- Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkesi’ne tepki olarak işgallerin protesto edilmesini sağlayan ilk siyasi belgedir?
A) Havza Genelgesi B) Amasya Genelgesi
C) Misak-ı Milli D) Erzurum Kongresi
E) Sivas Kongresi

24- Kuvay-ı Milliye’nin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi asıl etkendir?
A)İstanbul’un resmen işgal edilmesi
B)Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması
C)Anadolu’nun işgal edilmeye başlanması
D)Wilson ilkeleri
E)Amasya Genelgesi’nin yayınlanması

25- Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılmasını hızlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Damat Ferit Hükümeti’nin düşürülmesi
B)İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi C)Mustafa Kemal için idam fermanının çıkarılması
D)İstanbul’un resmen işgal edilmesi
E)Sevr görüşmelerinin başlamasıNOT.HER SORU 4 PUAN DEĞERİNDEDİR

BAŞARILAR DİLERİM
ORHAN AYDIN 

 

TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI A

 


 

S-1-a) Sevr antlaşmasının I.Dünya savaşını sona erdiren diğer antlaşmalardan çok sonra hazırlanmış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya’nın savaştan çekilmiş olması

B) Savaşın galiplerinin Osmanlı topraklarını paylaşmada uzun süre çekişmeleri.

C) Mondros’un geçici bir anlaşma niteliği taşıması

D)   İngiltere’nin Ermeni devleti kurdurma yönündeki çabalarını Rusya’nın engellemesi

E)    Mondros’un kalıcı bir antlaşma gibi hükümler içermesi

 

b) Aşağıdakilerden  hangisi ilk TBMM döneminde onaylanan antlaşmalardan biri değildir?

A)   Gümrü Ant.   B)Lozan Ant.    C)Moskova Ant.

D)Kars Ant.     E)Ankara Ant.

 

S-2-a)TBMM Hükümeti’nin ilk askeri başarısı sonunda yaptığı anlaşmayı ve bu anlaşmanın önemini yazınız.

CEVAP=

 

b)Kurtuluş Savaşı’nın Güney cephesinde hangi devletle savaşıldığını ve bu cephenin hangi anlaşmayla kapandığını belirtiniz.

CEVAP=

S-3-a)TBMM’nin kurmuş olduğu düzenli ordunun batı cephesinde kazandığı ilk muharebe hangisidir?

CEVAP=

      b)1683 tarihli II.Viyana kuşatmasından beri devam eden geri çekilmenin sona ermesi, Kurtuluş savaşı sırasında kazanılan hangi muharebeyle gerçekleşmiştir?

CEVAP=

 

S-4- I.Ankara Anlaşması

       II.Kars Anlaşması

       III.Gümrü Anlaşması

       IV.Mudanya Anlaşması

        V.Moskova Anlaşması

Yukarda belirtilen anlaşmalardan üç tanesi doğu sınırımızın belirlenmesinde etkili olmuştur.Bu anlaşmaları seçerek aşağıya yazınız.

CEVAP=

 

S-5-a)Kütahya-Eskişehir savaşlarında başarılı olamayan Türk ordusunun,daha fazla kayıp vermesini önlemek amacıyla Mustafa Kemal’in aldığı önlem nedir?

CEVAP=

 

      b) Anadolu’nun bir Türk Yurdu olarak kalacağını kesinleştiren savaş hangisidir?

CEVAP=

 

S-6-a) Aşağıdakilerden hangisinde Yunanlıların Doğu Trakya’yı boşaltması hükmü yer almaktadır?

A)Mudanya Ateşkes Anlaşması   B)Ankara Anlaşması   C)Moskova Anlaşması   D)Sevr Anlaşması   E)Montrö Anlaşması

 

      b) Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının kararlarından biri değildir?

A)Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye verecek.

B)Boğazlar Türkiye’ye bırakılacak.

C)Suriye sınırı Ankara Antlaşmasındaki şekliyle kabul edilecek.

D)Meriç Irmağı sınır olmak üzere Doğu Trakya Türkiye’ye bırakılacak.

E)Kapitülasyonlar kaldırılacak.

 

S-7-a) Sevr Barış Anlaşmasına göre,Urfa,Mardin,

Antep,Adana,Kayseri,Malatya ve Sivas vilayetleri hangi devletin denetimine bırakılmıştır?

CEVAP=

 

      b) İtilaf devletlerinin Lozan konferansına İstanbul Hükümetini de davet etmeleri karşısında TBMM’nin aldığı önlem ne olmuştur?

CEVAP=

 

S-8-a) Londra Konferansı’ndan kayda değer bir sonuç çıkmamasına rağmen,bu konferansın TBMM açısından önemi nedir?

CEVAP=

 

      b)Mustafa Kemal,Batı Cephesi Komutanına“Siz orada sadece düşmanı değil,Türk milletinin maküs talihini de yendiniz”şeklindeki telgrafı hangi askeri başarıdan sonra çekmiştir?

CEVAP=

S-9-a) 13 Ekim 1921 tarihli Kars Anlaşması hangi devletlerle imzalandı? Önemi nedir?

CEVAP=

 

      b)TBMM Hükümetinin bir Müslüman devletle imzaladığı ilk anlaşma hangisidir?

CEVAP=

 

S-10-a) Aşağıdakilerden hangisinde I. Olay II. Olaya sebep olmamıştır?

A)I. İnönü Muharebesi – Londra Konferansı’nın toplanması

B)Ermeniler ile savaş – Gümrü Antlaşması’nın imzalanması

C)II. İnönü Muharebesi – Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanması

D)Kütahya – Eskişehir Muharebeleri – Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisinin verilmesi

E)Sakarya Savaşı – Ankara Antlaşması’nın imzalanması

 

        b) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanı ile çözümlenmemiştir?  

A)Devlet başkanlığı sorunu   B)Devlet rejimi sorunu   C)Halifelik sorunu   D)Kabine sisteminin oluşması   E)Hükümet kurulmasının kolaylaşması

 

 

 

SİZ BAŞARIRSINIZ             ORHAN AYDIN

 

                                                Tarih Öğretmeni

 


 

 

 

TC.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

A


 

S-1-Uluslar arası ekonomik ilişkilerde,  aşağıdaki inkılaplardan hangisi Türkiye’ye önemli kolaylıklar sağlamıştır?

A)Kadınlara siyasal haklar tanınması

B)Soyadı kanununun kabul edilmesi

C)Ölçü birimlerinin değiştirilmesi

D)Medeni kıyafetlerin kabul edilmesi

E)Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması

 

S-2-“Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler,  müritler memleketi olamaz.Türkiye Cumhuriyeti  her alanda doğru yolu gösterecek,uyaracak güçtedir.”

Atatürk’ün bu sözleri öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmuştur?

 

A)Ölçülerin değiştirilmesi  B)Tekke ,zaviye ve türbelerin kapatılması   C)Kadınlara siyasal haklar tanınması   D)Milli ekonominin kurulması   E)Şapka kanununun kabul edilmesi

 

S-3- I.Laik düzene geçiş   II.Yeni hukuk sisteminin kurulması   III.Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi

Bu amaçlara yönelik inkılap hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Harf inkılabı   B)Türk medeni kanununun kabulü   C)Öğretimin birleştirilmesi   D)Halifeliğin kaldırılması   E)Kadınlara siyasal haklar tanınması

 

S-4- Aşağıdakilerden hangisi,Türk toplumunda öğretim alanındaki ikiliği ortadan kaldırma amacını güden gelişmelerden biridir?

A)Yeni ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinin kabul edilmesi

B)Devletçilik ilkesinin kabul edilmesi

C)Soyadı kanunu’nun kabul edilmesi

D)Miladi takvimin kabul edilmesi

E)Medreselerin kapatılması

 

S-5-Eğitim ve Kültür alanındaki gelişmelerle ilişkisi en az olan inkılap hangisidir?

A)Soyadı Kanunu   B)Tevhid-i Tedrisat Kanunu   C)Yeni Türk harflerinin kabulü D)Medreselerin kapatılması  

E)Türk Dil Kurumu’nun açılışı

 

S-6-Atatürk “dünyanın her türlü  ilminden, buluşlarından,  ilerlemelerinden yararlanılacaktır,ancak temel içimizden çıkarılmalıdır” demiştir.Atatürk bu sözleriyle eğitimin nasıl olmasını istemiştir?

A)Zorunlu   B)Mesleğe hazırlayıcı   C)Demokratik   D)Çağdaş ve Milli   E)Eşitlik sağlayıcı

 

S-7-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanı ile çözümlenmemiştir?  

A)Devlet başkanlığı sorunu   B)Devlet rejimi sorunu   C)Halifelik sorunu   D)Kabine sisteminin oluşması   E)Hükümet kurulmasının kolaylaşması

 

S-8-Aşağıdakilerden hangisinde Yunanlıların Doğu Trakya’yı boşaltması hükmü yer almaktadır?

A)Mudanya Ateşkes Anlaşması   B)Ankara Anlaşması   C)Moskova Anlaşması   D)Sevr Anlaşması   E)Montrö Anlaşması

S-9-Takrir-i Sükun yasası’nın çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A)Çerkez Ethem ayaklanması   B)Anzavur ayaklanması   C)Şeyh Sait ayaklanması   D)Demirci Mehmet Efe ayaklanması   E)Menemen olayı

 

S-10-Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun oluşturulması,Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir?

A)Milliyetçilik   B)Bağımsızlık  C)Çağdaşlık   D)Cumhuriyetçilik  E)Laiklik

 

S-11-Toplum içerisinde kullanılan bazı unvan ve lakapların yasaklanması amacıyla çıkarılan yasa aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

 

A)Cumhuriyetçilik   B)Devletçilik   C)Laiklik   D)Milliyetçilik   E)Halkçılık

 

S-12-Cumhuriyet döneminde eğitimi yaygınlaştırmak ve okuma yazma oranını arttırmak için;

I.Kadınlara siyasi hakların tanınması

II.Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması

III.Millet mekteplerinin açılması

IV.Harf inkılabı’nın gerçekleştirilmesi

gibi inkılaplardan hangileri uygulamaya konulmuştur?

 

A)I ve II   B)I ve IV   C)II ve III   D)II ve IV  E)III ve IV

 

S-13-Osmanlı İmparatorluğu'nda Darülfünun'un kurulmasına ve fesin dışarıdan alınmasına karşı çıkan zihniyet, cumhuriyetimizin ilk yıllarında Darülfünun'un ve fesin kaldırılmasına da karşı çıkmıştır.
Bu zihniyetteki kişilerin aşağıdakilerden hangisine karşı oldukları söylenebilir?

A)Devlet yönetimine    B)Her türlü eğitime   C)Sınırların genişletilmesine    D) Yeni gelişmelere    E) Geleneklerin korunmasına   

S-14-Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal alanda yapı­lan yenilikler arasında yer almaz?

A)Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması

B)Soyadı Yasası    C)Şapka Kanunu

D)Miladi Takvim  E)Takrir-i Sükûn Yasası

 

S-15- I.Dünya ekonomik bunalımının Türkiye'ye yansıması

     II.   Hükümetin denetlenmesinin sağlanması

    III.  Demokrasinin kurumlaştırılmak istenmesi

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki partilerden han­gisinin kurulmasına neden olmuştur?

A)   Hürriyet ve itilaf Fırkası

B)    Cumhuriyet Halk Fırkası

C)    Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

D)   Serbest Cumhuriyet Fırkası

E)    Ahrar Fırkası

 

S-16-"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak­tır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kala­caktır."

Mustafa Kemal bu veciz sözünü aşağıdaki olay­lardan hangisinin sonucunda söylemiştir?

A)Cumhuriyetin ilanı  B)İzmir suikastı

C)Menemen olayı    D)Şeyh Sait İsyanı

E)Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kuruluşu

S-17- - TBMM nin açılması

      -  Halifeliğin kaldırılması

      -  Cumhuriyetin ilanı

      -  Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi

Yukarıdaki bu gelişmelerin ortak amacı aşağıda­kilerden hangisidir?

A)   Millet bilincinin oluşturulması

B)    Devlet otoritesinin kurulması

C)    Ulusal egemenliğin gerçekleştirilmesi

D)   Laik devlet anlayışının sağlanması

E)    Ulusal bağımsızlığın korunması

 

S-18- Azınlık okullarının ve yabancı okulların Milli Eği­tim Bakanlığı'nın denetimi altına girmesi aşağı­dakilerden hangisinin sonucudur?

A)   Avrupa devletinin, bu okullar için gönderdiği yar­dımı kesmesi

B)    Kapitülasyonların kaldırılması

C)    Yabancı okullarda yapılan misyonerlik faaliyetle­rinin zararlı görülmesi

D)   Tevhid-i Tedrisat Kanunu

E)    Kurtuluş savaşından sonra azınlıkların yurdu terk etmesi

 

S-19- Medeni Kanun’un kabulü ile Türk kadınlarına verilen haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Resmi nikah yapma     B)Mirastan eşit pay alma

C)Seçme ve seçilme hakkı     D)Şahitlikte erkeklerle eşit olma     E)Boşanma hakkı

S-20-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında Mustafa Kemal’in bazı yakın arkadaşları tarafından kurulmuştur. Halifeliğin kaldırılmasının hemen ardından kurulan bu partinin tüzüğünde “Fırka, dine saygılıdır.” İfadesi yer almıştır.

     Buna göre bu partinin daha çok hangi düşüncedeki halktan taraftar bulması doğaldır?

A)     İnkılâp ve laiklik karşıtlarından

B)      Ordu mensuplarından

C)      İnkılâpları destekleyen halktan

D)      Kuva-yi Milliyecilerden

E)       Ulusçu akımı destekleyenlerden

 

S-21-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilan

edilmesine ortam hazırlayan ve bunu kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?

 A) Saltanatın kaldırılması   

 B) II.TBMM’nin toplanması

 C) Meclis çalışmalarının tıkanması

 D) Hükümet bunalımının aşılamaması

 E) Halifeliğin kaldırılmış olması

S-22- Aşağıdakilerden hangisi Batılılaşmaktan çok millileşme amacı taşır?

A)     Kılık-Kıyafette değişiklik

B)      Yeni harflerin kabulü

C)      Ölçü ve saat sistemlerinin değişmesi

D)      Türk dil kurumu’nun kurulması

E)       Tekke ve zaviyelerin kapatılması

 

S-23-“Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine karşı değiliz. Biz din adına kasıtlı hareketlere karşıyız.”

        Atatürk bu sözleriyle, aşağıdaki ilkelerden hangisinin gerekli olduğunu vurgulamıştır?

A)Halkçılık   B)Lâiklik   C)İnkılâpçılık   D)Milliyetçilik

E)Cumhuriyetçilik

S-24-   -31 Mart isyanı

            -Şeyh Sait isyanı

             -Menemen isyanı

Bu isyanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik olması

B)      Osmanlı Devleti’ni yıkmaya yönelik olması

C)      Batılı güçler tarafından desteklenmesi

D)      İnkılâpları engellemeye yönelik olması

E)       Mevcut rejimi yıkmaya yönelik olması

S-25- Aşağıdakilerden hangisi çok partili rejime geçişi olumsuz yönde etkilemedi?

A)     Mustafa Kemal’e suikast girişimi

B)      Yabancı devletlerin yönetime karışmaları

C)      Halkın demokrasi kültürünün zayıf olması

D)      Menemen ayaklanması

E)       Şeyh Sait ayaklanması

 

SİZ BAŞARIRSINIZ             ORHAN AYDIN

                                                Tarih Öğretmeni

 

CEVAPLAR

 

1-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)                  6-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

2-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)                  7-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

3-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)                  8-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

4-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)                  9-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

5-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)                10-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

 

11-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)               16-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

12-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)               17-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

13-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)               18-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

14-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)               19-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

15-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)               20-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

 

 

 

 

 

21-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

22-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

23-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

24-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

25-(A)-(B)-(C)-(D)-(E)

 

 

 


Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 65 ziyaretçi (130 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=