AYDIN İLİ HAKKINDA YAZILMIŞ KİTAPLAR DİZİNİ

 

 

AYDIN İLİ HAKKINDA YAZILMIŞ KİTAPLAR DİZİNİ

 

 

KİTABIN ADI

BİBLİYOGRAFİK BİLGİLERİ

1.

Muhasebe-i Vilayet-i Defteri (937-1530) (Aydın Livası)

T.C.Başbakanlık Devlet Arşiv.Gen.Müd.Osmanlı Arşivi Daire Bşk.Yay.Defter-i Hakani dizisi –II-

Ankara 1995,212 s.(1-628 s.)

2.

Aydın İl Tarihi (Eski Zamanlardan Yunan İşgaline Kadar)

Gökbel,Asaf-Şölen,hikmet Aydın İl Tarihi/A. Gökbel H. Şölen (Aydın) 1936,280 s.

3.

Milli Mücadele’de Aydın

Gökbel,Asaf (Aydın) Coşkun Mat.1964.430 s.

4.

Milli Mücadele’de Efeler

Üsküp,Şeref, Milli Mücadele’de Efeler

İzmir Hürefe Mat.1999,178 s.

5.

Aydınoğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma

Akın,Hikmet, Aydınoğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma (İstanbul) A.Ü.D.T.C.Fak.Yay. No:60 Bulhan Mat. 1961,56 s.

6.

Aydın’da Demokrasi Mücadelesi

Candar,N.Celaded, Aydın’da Demokrasi Mücadelesi (İzmir) Karınca Mat.1961,56 s.

7.

Efelerden Haber

Özkaynak,Kemal, Efelerden Haber

Aydın CHP Basımevi 1946,178 s.

8.

Vali-i Vilayet,Hademe-i Devlet Atçalı Kel Mehmet

Sertoğlu,Murat, Atçalı Kel Mehmet. Murat Sertoğlu,(İstanbul)C.Azmi Mat.1964,342 s.

9-

Ege’de Eşkiyalar

Yetkin,Sabri. Ege’de Eşkiyalar.

Sabri Yetkin (İstanbul) Numune Mat.197,232 s. İSBN:975-333-052-9

10-

İstiklal Harbinde 57.Tümen Ve Aydın Milli Cidali

Em.Alb.Aker,M.Şefik. İstiklal Harbinde 57.Tümen Ve Aydın Milli Cidali (İstanbul)

Askeri Mat.1937,1145 s.

11.

Aydın Tarihi Ve Coğrafyası

Kısa,Leman

Aydın Tarihi Ve Coğrafyası/Leman Kısa

(Aydın) Coşkun Mat. 1960.160 s.

12.

Efeler Diyarı Aydın

Efeler Diyarı Aydın

Aydın Valisi Enver Saatçigil tarafından bastırılmıştır.96 s.

13.

Aydın Zeybeği

Demirayak ,Şükrü.

Aydın Zeybeği/Şükrü Demirayak

Nazilli Mat. 1946,16 s.

 

14.

Bize Derler Çakırca 19. Ve 20.yy. Ege’de Efeler

Dural,Halil/ Bize Derler Çakırca

Türkiye Ekonomik Ve Tarih Vakfı

(İstanbul) Numune Mat.1999,302 s.

İSBN: 975-333-101-0

15.

Efeler(Kökenleri,Eylemleri,Törenleri,

Dansları,Giysileri)

Yavi,Ersel, Efeler/Ersel Yavi

Aydın Valiliği Yayınları No:3

Aydın Taşkın Mat. 1991,129 s.

 

16.

Milli Mücadele’de Aydın Cephesi’nin Kurucusu Denizli Heyet-i Milliyesi

Dr. Müftüler,Lütfü

Milli Mücadele’de Aydın Cephesi’nin Kurucusu Denizli Heyet-i Milliyesi

(Balıkesir) Türk Dili basım,1947,32 s.

17.

Güneybatı Anadolu Ağızları Ses Bilgisi

Prof Dr. Korkmaz Zeynep

TDK Yay.No:583

Ankara 1994

18.

Kurtuluş Savaşı’nda Sarıklı mücahitler

(Aydın Cephesi)

Mısıroğlu,Kadir, Kurtuluş Savaşı’nda Sarıklı mücahitler (İst)Sebil Yay. 1969 yün.Mat.416 s.

 

19.

Aydın Vilayetine Mensup Meşayih,Ulema,Şuara,Müverrihin ve Etibbanın Teracim-i Ahvali

Bursalı Mehmet Tahir Erdoğdu M.Akif (İzmir) Mihr Ofset 1994,125 s.

20.

Efeler Diyarından Bozdağ Efe Efsanesi

Üsküp,Şeref, Efeler Diyarından (İzmir) Hürefe Mat. 1994,125 s.

21

Aydın Güzellemesi (Aydın Şiirleri,Türküleri,Manileri)

Aydın,Turgay (Aydın) Kent Ofset Mat. 1999,125 s.

22

Ekonomik Yönüyle Aydın

Aydın Ticaret Odası Yayını(Aydın)Coşkun Mat. 1972,55 s.

23.

Aydın Kenti Tarihi,Coğrafyası,Bugünü

Bayındır,Hüseyin Hilmi,

Poyrazoğlu H.Fehmi (Aydın) Kolalı Mat.1966,105 s.

24.

Aydın Lisesi Şairleri

Güner,Nizamettin (Aydın)1960 ,160 s.

25.

Aydın Şairleri Ve Müellifleri

Özkaynak,Kemal,(Aydın)1994,CHP Basımevi 89 s.

26.

Aydın Kenti

Yalçın,Osman (İstanbul)Özyürek Yayın.1971,62s.

27.

Aydın İli Ağızlarından Örnekler ve Etnografya Bakımından Özellikleri

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı

TTK Basımevi (Ankara)1989,189 s.

28.

Kurtuluş savaşı Destanı (Yörük Ali Destanı ve Aydın Baskını)

Asena,Orhan, Kurtuluş savaşı Destanı

Ankara,TC:kültür Bakanlığı Yay.Dizi.

Gezerler Mat. 1995,129 s.

29.

Tiral Tarihi Aydın Güzelhisarı

Bayındır,Hüseyin Hilmi,Tiral Tarihi,Aydın Kanaat Bas. 1962,98 s.

30.

Kent,Kent Türkiye Aydın

Özmen,Ünsal, Kent,Kent Türkiye Aydın

İstanbul,Garanti Mat.,1969,86 s.

31.

Tarihte Zeybeklik ve Musikisi

Bayındır,Hüseyin Hilmi, Tarihte Zeybeklik ve Musikisi. Aydın,Taşkın Mat. 1964,35 s.

32.

Eski Çağ’da Ege Bölgesi

George E.Bean,Çev.İnci Delemen,İst. 1997,Arıon Yay.287 s.

33.

Ege’de Zeybek Oyunları ve Havaları

Bayatlı,Osman, Ege’de Zeybek Oyunları ve Havaları,İzmir,Nefaset Mat.1943,52 s.

34.

Ege’de İlginç Olaylar

Üsküp,Şeref, Ege’de İlginç Olaylar,İzmir,Hürefe Mat.1992,143 s.

35.

Aydın İli Coğrafi,Tarihi,İktisadi-Ticari,Zira’i ve Sınai Çehresiyle

Ressamoğlu,E.Lütfi Aydın İli/E.Lütfi Ressamoğlu [İzmir]Gümüşayak Mat. 1952, 163 s

 

36

İşgalden Kurtuluşa-1-Yunan Ege’ye nasıl girdi

İzmir Sosyal Hiz. Vaf. Kül. Yay. [İzmir]

1982

37.

Cumhuriyet’in 78.Yılında Aydın

Aydın Valiliği Yayını,Ankara Ajans Türk Mat.1998,200 s.

38.

İlimiz Aydın

Dereli,Turgut.İzmir Karınca Mat.1971,78s.

39.

Aydın Gülmecesi(Aydın Fıkraları ve söylenceleri)

Aydın,Turgay.Aydın,2001,156 s.

40.

Efelerin Düğünü

İncirliova İlçe Milli Eğ.Müd. Yayınları.1999,79 s.

41.

Egenin Kurtuluş Destanı Yörük Ali Efe I

Burhan,Sabahattin.İstanbul Nesil Basım Yayın 1999,3.basım 594 s.

42.

Egenin Kurtuluş Destanı Yörük Ali Efe II

Burhan,Sabahattin.İstanbul Nesil Basım Yayın 1999,3.basım 556 s.

43.

Egenin Kurtuluş Destanı Yörük Ali Efe III

Burhan,Sabahattin.İstanbul Nesil Basım Yayın 3.Basım 2000,3.cilt 574s.

44.

Hacı Süleyman Efendi

Yalova,Yüksel.Nazilli Karacasu Mat.1997,100 s.

45.

Bozdoğanlı Fethi Hayatı,Eserleri ve Divanı

Gökbel,Asaf,Bozdoğan’lı Fethi,Aydın 1940,90 s.

46.

Tanıdığım Kahramanlardan Aydın’lı Ethem Çavuş

Gücüyener,Şükrü Fuat, Aydın’lı Ethem Çavuş,İstanbul,Ahmet Said Mat.1947,2.bas.23 s.

47.

Kamalı Zeybek

Ormancıoğlu,Kemal, Kamalı Zeybek,İzmir Karıncalı Mat.1963,323 s.

48.

Çakırcalı Efe

Kemal,Yaşar. Çakırcalı Efe,İst.Adam Yay.2001,175 s.

49.

Hatip Kışlalı Osman Efe

Ungan,Bekir. Hatip Kışlalı Osman Efe.Aydın,Başkar Ofset 1996,180 s.

50.

Efelerin Efesi Yörük Ali Efe

Usta,Ali İhsan. Efelerin Efesi Yörük Ali Efe,İzmir,Hür Efe Mat.269 s.

51.

Çete Ayşe-1-

Burhan,Sabahattin. Çete Ayşe-1-İstanbul Nesil Mat.1999,376 s.

52.

Çete Ayşe-II-

Burhan,Sabahattin. Çete Ayşe-II-İstanbul Nesil Mat.1999,332 s.

53.

Prıene

Rumscherd,Frank,Kocnıgs,Wolf Prıene İst.1998,Ege Yayın.239 s.

54.

Aydın Ağzı

Uyguç,Arif.Aydın,2001,226 s.

55.

Benim Gözümde Menderes

Kısakürek,Necip Fazıl.İst.B.D.Yayın No:26-1998,4.Basım 526 s.

56.

Antiquite Çağ’da Tral Aydın Güzelhisarı

Bayındır,Hüseyin Hilmi.İst.Gün Bas.1960,16 s.

57.

Menderes’in Dramı

Aydemir,Şevket Süreyya.İst.Remzi Kitabevi Yükselen Mat.1969,559 s.

58.

Acılı Günler

Bostancı,Muammer Yaşar.İst.Tekin Yay.1960,159 s.

59.

Menderes’i İpe Götürenler

Arzık,Nimet.Ank.Kurtluş Mat.1960,199 s.

60.

Türk İstiklal Harbi başında Milli Mücadele

Süvari Yüzbaşı Ahmed.Ank.1928,151 s.

61.

Kuvay-ı Milliye Tarihi Gerilla

Şapolyo,Enver,Behnan.Ank.1957,223 s.

62.

Kurtuluş Savaşı’nda Aydın ve Yöresi

Meydan,Hilmi.Söke Ticaret Odası Kültür Yay.Söke,1998,94 s.

63.

Aydın

Sağdıç,Ozan.Ank.Dönmez Of.1998164 s.

64.

Ege’de Kurtuluş Savaşı Başlarken

Taçalan,Nurdoğan.İst.Aksoy Yay.Altan Mat.1998.4.Basım 207 s.

65.

Milli Mücadele Başlarken –II-

Prof.Dr.Gökbilgin,M.Tayyib.Ank.Türk Tarih Kur.Bas.1945,440 s.Türkiye İş Bankası Yay.

66.

Türk ve Batı kamuoyunda Milli Mücadele

Öztoprak İzzet.Ank.TTK Bas.1989,272 s.

67.

Milli Mücadele 1919-1922

Özalp,Kazım.Ank. TTK Bas.1989,268 s

68.

Ege’nin Kurtuluşu

Kutay,Cemal.İst.Boğaziçi Yay.Doyuran Mat.1981,201 s.

69.

Ege ve Yunan Tarihi

Ord.Prof.Dr.Mansel,Arif Müfit. Ank.TTK Bas.1999.707 s

70.

Ege Bölgesi (Aydın)

Özbekler,Kerim.İzm.Doğruluk Mat.1983,128 s

71.

Yunan Mezalimi

Turan,Mustafa.Ank. Atatürk Arş. Mer. Yayını.494 s.

72.

Milli Mücadele Başlarken Türk Kamuoyu

Güner,Zekai.Kültür Bak.Yay.Ank.1999 Kalkan Mat.255 s.

73.

Zeybek Musiki Sözlüğü

Gazimihal,Mahmut Ragıp.İst.1961 (MK)

74.

Antik Anadolu Coğrafyası

Strabon,Çev.Prof.Dr.Pekman,Adnan.İst.Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yay.İst.2000,4.baskı.382 s.

75.

Eski Çağda Ege ve İzmir

Akurgal,Ekrem.Eski Çağda Ege Ve İzmir 1995

76.

Aydın İli ve Yörükler

Şölen,Hikmet.Aydın Halkevi Yay.No:26 CHP Bas.1945.29 s.

77.

Kuyucaklı Yusuf

Ali,Sabahattin.İst.Basaş Ofset.1982.303 s.

78.

Batı Anadolu Tarihinde İlginç Olaylar

Armağan,A.Münis.İzmir Uğur Ofset Mat.1984.625 s.

79.

Bir Zamanlar Aydın

Başgelen,Nezih.İst. Kentbank,Bir zamanlar Kentler Dizisi:33 Ofset Yay.2000,22 s.

80.

Eski Çağda Menderes’in Ötesi

Bean,E.Georgia.ÇevPınar Kurtoğlu.İst. Kurtiç Mat.2000,300 s.

81.

Demirci Mehmet Efe

Sındırgılı,Süreyya.İst.Sel Yay.1955,92 s.

82

Yunanlıların Anadolu Macerası (1915-1923)

Pallis,Alexsander Anastasius.Çev.Orhan Azizoğlu.İst.Yapı Kredi Yay.1997,Altan mat.2.Baskı 149 s.

83.

Aydınoğulları Beyliği Paraları

Ölçer,Cüneyt.İst.1985,Yenilik Bas.28 s.

84.

Aydın İli Halk Oyunları Kıyafetleri Teknik Çizimleri

Kültür Bak.Yay.Y.Altıntaş,Y.Şahin,M.Kahveci Ank. Papirus Ofset 1995.48 s.

85.

Milli Mücadele II

Selek,Sebahattin. İst. Burçak Yay.3.Bas.1966.359 s.

86.

Milli Mücadelede Nazilli

Buğdaycı,Aslan.Nazilli Karacasu Mat.1996.180s.

87.

Milli Mücadelede Ege çevresi I

Özkaya ,Yücel.İst.Çağdaş Mat. 2001,93 s.

88.

Milli Mücadelede Ege çevresi II

Özkaya ,Yücel.İst.Çağdaş Mat. 2001,93 s.

89.

Milli Mücadelede Batı Anadolu Kongreleri

Dr.Albayrak,Mustafa.Ank.1999,228 s.

90.

Milli Mücadele I

Selek,Sebahattin. İst. Burçak Yay.3.Bas.1966.373 s.

91.

Kurtuluş Savaşında Bozdoğan

1919-1923

Sürgevgil,Sabri.E.Ü.Ed.fak.Yay.No:94 İzm.1999

92.

Milli Mücadele Din Adamları

Prof.Dr.Sarıkoyuncu,Ali Diyanet Vakfı Yay.

2 Cilt

 

93.

Kurtuluş Savaşı Başlarken Anadolu’da Milli Mücadele Uyanışı

Artuç,İbrahim.İst.Kastaş Aş.Yay.Zafer 1987,

328 s.

94.

Anadolu Uygarlığı

Eyüboğlu,Zeki İsmet.İst.Der.Yay.1981,Kültür Mat.479.

95.

Priene,Milet,Didymes

Bayram,Mete.İzm.1988,64 s.

96.

Atatürk Aydın’da

Aydın Valiliği Yay.İzm.Karınca Mat.1981,143 s.

97.

Türk Halk Oyunları Giysileri(Aydın Halk Oyunları Giysileri)

M.E.B. Yay. ANk.1999,544 s.

98.

Aydın ve İlçeleri

Özbekler,Kerim.Aydın ve İlçeleri.İzm.Karınca Mat.1989,128 s.

99.

Benden Selam Olsun Anadolu’ya (Aydın)

Sotırıyı,Dido.çev.Atilla Tokatlı İst. Mart at.Alan Yay.

100.

18.ve 19.yy.Saruhan’da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri

Uluçay,M.Çağatay.İst.1955 Berksoy Mat.310 s.

101.

Aydın İli Şairlerinden Aşık Ömeri

Gün,İsmail.Söke.CHP Basımevi 1939,69 s.

102.

Aydın’ı Aydınlatanlar

Ergün,Ramazan. Aydın’ı Aydınlatanlar. Ramazan Ergün.(Aydın)Özen Ofset Türk Ocakları Aydın Şube Yay.No:1 242 s.

103.

Sultanhisar’lı Çocukların İşgal Anıları

Dürük,Bingöl.Nazilli Karacasu Mat.1992,71 s.

104.

Aydınoğlu Gazi Umur Bey

Prof.Dr.Baykara Tuncer.Kültür Bak. Yay.120 s.

Ank 1990

105.

Cumhuriyetimizin 75.Yılında Aydın Eğitim Belgeseli

Kavcar,Neval.Aydın 1988,110 s.

106.

Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşı’na Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim Bey

Tekeli,İlhan-İlkin Selim.TTK Yayını.Ank.1989

107.

Hey Gidinin Efesi

Üsküp,Şeref.İzmir 1988

108.

İstiklal savaşı’nda Garp Cephesi Nasıl Kuruldu?

Apak,Rahmi.Ankara 1990,TTK.Yay.180 s.

109.

Nazilli Tarihi ve Coğrafyası

Dikmen,Gani.1945,92 s.

110.

Aydın Evlerinin Cephelerinde kullanılan Süs elemanları,Antik Çağ Mimarisi

Hazırlayan Cevizoğlu,Hüseyin.Aydın Mimarlar Odası Kültür yay.No:1 1966,86 s.

111.

Aşık Ömer

Elçin,Şükrü.Ank.Kültür Bakanlığı Yay.Aydoğdu Ofset 1999,123 s.

112.

Tralleis Bir Kayra Kenti

O.Rayet A.Thomas.Aydın Özen Ofset 1997,

63 s.

113.

Aydın(Coğrafi Konumu,Tarihi,Folkloru,İlçeleri)

Akdoğan,Hüsnü.İzmir Tibyan Tanıtım 1992,

150 s.

114.

Dünden Bugüne Çine

Uyguç,Arif.Denizli Ajans Mat.

115.

Dünden Bugüne Karpuzlu

Uyguç,Arif.Çine Güven Mat.1998,136 s.

116.

Söke,Tarihi,Coğrafyası,Ekonomisi

Dalgıç,İsmail.Söke Cumhuriyet Of.2000,271 s.

117.

Bozdoğan

Bozdoğan Belediyesi Yay.İst.İhlas Mat.1989,

64 s.

118.

Türkiye’de Modern Eğitimin Gelişimi ve Aydın İli

Öztürk,Adil Adnan.Aydın Valiliği Kültür Müd.Yay. No:2 Aydın Başkar Ofset 1999,325 s.

119.

Nazilli Dün,Bugün,Yarın

Nazilli Belediyesi Yay.İst.Beta Mat.1987,56 s.

120.

İlçemiz Çine

Muslu,Mehmet Ali.İzm.Hürefe Mat.1985,79 s.

121.

Aydın

Akdoğan ,Hüsnü.Ank.Sim Mat.1992,445 s.

122.

Kuşadası

Şavkay,Müjgan.İzm.Uğur Ofset 1996,445 s.

123.

Aydın İlinde Cumhuriyetin Onuncu Yıl Kutlamaları,Onuncu Yıl Anıtları

Özkan,Mustafa Kenan.Aydın.Başkar Ofset 1999,86 s.

124.

19.Yüzyılda Karacasu

Yrd.Doç.Dr.Başaran ,Mehmet.İzmir Karacasu Geliştirme Ve Eğitim Vakfı Yay. No:2 143 s.

125.

Türk Kültüründe manilerin Yeri (Aydın Manileri)

Aydın,Turgay.Aydın Deniz Ofset 2000,257 s.

126.

Tarih Öncesi Ege I

Tomson,George.Çev.Celal Üster.İst.Payel Yayınevi1995,328 s.

127.

Tarih Öncesi Ege II

Tomson,George.Çev.Celal Üster.İst.Payel Yayınevi1991,2.Bas.404 s.

128.

Söke

Çağbayı,Yaşar.İzmir Ayma Mat. 1989,330 s.

129.

Herodotsos Herodot Tarihi

Çev.Ökmen,Müntekin.İstanbul Remzi Kitabevi Yay.Evrim Mat.1981,3.Basım 544 s.

130.

Didyma,Miletos,Priene (İngilizce)

Tülay,A.Semih-Akat,Hasibe.92 s.

131.

Homeros İlyada

Çev.Erhat,Azra-Kadir,A.İst.Can Yay.Özal Bas.2001 12.Bas.588 s.

132.

Yemmezzade Süleyman Rüşdi

Kuruüzüm,Hüseyin.İzmir Mart Mat.1995,142 s.

133

Nysa Ve Akharaka

İdil,Vedat İst.Uzay Mat 1999,127 s.

134.

Aphrodisias

Erim,T.Kenan.İst.Net Yay.Asır Mat 2000,117 s.

135.

Alabanda And Alinda

Uyguç,Arif.Aydın Özen Ofset Mat.1999,20 s.

136.

Çeşitli Yönleriyle Söke

Özşarlak,Halil. Söke Tic. Oda. Kültür Yay.[Söke] Şafak Mat. 1982, 52 s.

137.

Söke Tarihi ve Coğrafyası

Gün, İsmail-Özdemir,Ahmet [Aydın] CHP bas. Halkevi Yay.

138.

Priene-Milletos Didyama

Bayhan, Suzan [İstanbul] Keskin Mat.2001,142s

ISBN:975-7559-20-2

139.

Büyük Menderes Bölgesi

Güney, Süha.Büyük Menderes Bölgesi İ.Ü. Ed. Fak. Yay. İstanbul 1975

140.

Kurtuluş Savaşı’nda Yunanlılar ve Anadolu  Rumları üzerine yazılan makaleler

Sevük,İsmail Habib [Ankara] Semih Ofset 1999,190 s.

141.

Milli Mücadele’de ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kadınlarımız [Aydınlı Ayşe Hanım-Çete Ayşe]

T.C. Milli Savunma Bakan. Yay. [Ankara] Pan. Mat.. 1998, 199s.

142.

Aydın Şairler ve Yazarlar Anatolijisi

Aydın Valiliği İl Kültür Müd. Yay. [Ankara] Pan Mat. 1999, 149s.

143.

Cumhuriyetin 15. yılında Aydın

[Aydın] CHP Basımevi 176 s.

144.

Aydın

Aydın İli ve İlçeleri Eğitim,Araştırmave Yardım Vakfı Yayını.İst..Mas.Mat.1994.24s.

145.

Sökeli Şairler ve Yazarlar (Güldeste)

Güler,Abdulkadir.Ank.Sel Ofset.1998.240s.

146.

Umurlu’da Bir Zeytin Ağacı

M.Kemal Yılmaz.Aydın.deniz Ofset.2001.111s.

147.

Yalnız Efe I-II

Seyfettin,Ömer.MEB.Yay.Kültür Eser Diz.656.Ank.TİK.Bas.1993,62s.

148.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

İst.Anka Ofset 734s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 70 ziyaretçi (192 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=