İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI TABLOSU

ESKİÇAĞ UYGARLIKLARI

Uygarlıklar

Kurulduğu Yer

Temel Geçim Kaynakları

Diğer Özellikleri

Çin

Çin

Tarım-Ticaret

Türklerle İpek Yolu ticareti için mücadele ettiler. Çin yıllıkları Türk tarihi için önemlidir. Barut, pusula, kağıt ve matbaayı icat ettiler. Türk akınlarından korunmak için Çin seddini inşa ettiler. Uygurlara kadar Türklerle resmi ticaret devam etti.

Hint

Hindistan

Tarım

Kast sistemi nedeniyle milli birlik kuramadılar. Ulusal birlik yoktur.

İskit

(Sakalar)

Kuzey Karadeniz

Hayvancılık

İlk Türk topluluğudur. Bölgedeki ilk atlı birlikleri kurdular. Pantolonu icat etmişlerdir. Alper Tunga efsanesi İskitlere aittir.

Sümer

Mezopotamya

Tarım

İlk yazıyı (çivi yazısını) buldular. Tarihin ilk hukuk devletidir. İlk yazılı kanunları yaptılar. Mezopotamya uygarlığının temelini attılar. Gılgamış Destanı Sümerlere aittir.

Akad

Mezopotamya

Tarım

İlk imparatorluğu ve ilk sürekli orduyu kurdular.

Babil

Mezopotamya

Tarım

İlk yazılı anayasayı yapıp, ilk mutlak krallık sistemini kurdular. Yönetim biçimi mutlak monarşiye dayanıyordu. Tüm ülke valilerce yönetilen eyaletlere ayrılmıştı. En ünlü kralları kısasa kısas kanunları yapan Hamburabidir

Asur

Mezopotamya

Ticaret

Anadolu ile ticaret yaparak Sümer çivi yazısını Anadolu`da Hitit`lere öğrettiler ve Anadolu tarihi çağlara geçti. Yönetim biçimi mutlak monarşiydi. Kralın yanında bugünkü bakanlara benzeyen yüksek rütbeli memurlar vardı.

Fenike

Doğu Akdeniz

Deniz Ticareti

Alfabeyi icat ettiler. Ticaret için koloni kurup doğu kültürünü batıya taşıdılar.  Fildişi işçiliğinde çok başarılıydılar.

İbrani

Doğu Akdeniz

Tarım-Hayvancılık

İsrail ve Yahudi adlı iki devlet kurdular. İlk tek tanrılı inanca sahip medeniyettir.

Hitit

Anadolu

Tarım

Pankuş meclisini kurdular. Başkentleri Hattuşaş. Kraliçelerine Tavananna denir. Objektif Tarih yazıcılığını (Anallar) başlattılar. Aile ve özel mülkiyeti içeren kanunlar yaptılar.

Frigya

Anadolu

Tarım-Hayvancılık

Tarımı korumak için sert kanunlar yaptılar.  En ünlü kralları efsanelere konu olan eşek kulaklı Midas’tır.

Lidya

Anadolu

Karayolu Ticareti

Parayı icat ettiler. Ticaret amaçlı  Kral Yolu`nu yaptılar. Paralı ordu kurdular. Lidya mimarisi oldukça gelişmişti. Buna karşılık şehirdeki halk, çatısı saz kaplı kulübe tipi evlerde yaşıyordu.

İyon

Anadolu

Deniz Ticareti

Vatan düşüncesi ile koloni kurdular. Hür düşünceye önem verdiler. İlim alanında faaliyette bulundular.

Urartu

Anadolu

Tarım-Hayvancılık

Kuyu mezarları, su kanalları ve madencilik yaptılar. Van Kalesi, Çavuştepe, Altıntepe Urartulardan günümüze kalmış en önemli kalelerdir.

Pers

İran

Ticaret-Tarım

Ticareti geliştirdiler. İlk posta teşkilatını kurdular. Zerdüşt dinini benimsemişlerdir.

Mısır

Mısır

Tarım

İlk güneş yılı esaslı takvimi buldular. Firavunlar için anıt mezar piramitleri yaptılar. Coğrafi nedenlerden dolayı istilalara uğramadılar. Hukuk gelişmedi. Tıp, matematik, astronomide ilerlediler. Hiyeroglif(Resim yazısı) yazısını buldular. En önemli piramitleri Keops, Kefren, Mikerinos`tur.

Girit

Girit

Ticaret

Ahiret inancı var. Knossos sarayı önemlidir.  Girit dininde boğanın ayrı bir yeri vardır.

Miken

Mora

Ticaret-Tarım

Kralın danışma meclisi var. Miken şatosu önemli.

Yunan

Yunanistan

Deniz Ticareti

Vatan düşüncesi ile koloni kurdular. Sınıf kavgalarını önlemek için kanunlar koydular. Aristokratik demokrasi görüldü. Polis denilen şehir devletleri vardı. Felsefe bilimine çok önem vermişlerdir. Sokrates, Platon, Aristo ile Yunan felsefesi en yüksek düzeyine ulaşmıştır.

Roma

Akdeniz Havzası

Tarım-Ticaret

On iki levha kanunlarını yaptılar. Hristiyanlık bu uygarlığın içinde doğdu. Takvim ve alfabeyi geliştirdiler. Hükümdarların tanrılaştırılması ve bunlara tapılması geleneği vardır. İzmir, Efes, Milet gibi şehirlerde birçok tapınaklar kurulmuştur.

Helen

Avrupa-Asya

Her türlü faaliyet

Doğu batı kültürünü kaynaştırdılar. Pozitif ilimlerin gelişmesini sağladılar. İskenderiye ve Bergama kütüphaneleri papirüslerin ve el yazmaların toplandığı ünlü kütüphanelerdir. İskenderiye, Antakya ve Bergama`da büyük saraylar yapılmıştır.

Reklam
 
 
FACEBOOK
 
Facebook'ta Paylaş
GOOGLE
 
 
Bugün 66 ziyaretçi (151 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=